Category Archives: Kinh nghiệm mua nhà

Quy định mới cấp sổ hồng từ 8.2.2021

Từ ngày 8.2.2021, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sẽ có hiệu lực với nhiều quy định mới về sổ hồng. Đáng chú ý là quy định văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng […]

Có bắt buộc ghi tên cả vợ và chồng trong sổ đỏ?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng […]