2 căn tổ 9 Nhân Trạch

2.550.000.000

2 căn tổ 9 Nhân Trạch

Tổ 9 Nhân Trạch đến số 110 rẽ vào số nhà 255

Giá căn 37,9m2 : 2,85 tỷ

Giá căn 32,1m2: 2,55 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: