Bán 3 ô đất đấu giá Đống Đanh – Đồng Cộc – Phú Lương – Hà Đông

3.850.000.000

Bán 3 ô đất đấu giá Đống Đanh – Đồng Cộc – Phú Lương – Hà Đông
No505- cây xanh giá 78tr/m
No2b03 – cây xanh giá 77tr/m2
No 6b13 – khe thoáng nhìn nhà văn hoá  Giá 77tr/ m2

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,