Bán 49,7m2 đất Giang Lẻ , Biên Giang

1.740.000.000

Bán 49,7m2 đất Giang Lẻ , Biên Giang

Giá 35tr/m2

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: