Bán 55,7m2 đất Nhân Huệ , Đồng Mai

1.500.000.000

Bán 55,7m2 đất Nhân Huệ , Đồng Mai

Giá 27tr/m2

20.935489464848192,105.73334020883051

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,