Bán đất Khu đấu giá Dược, Dương Nội

3.870.000.000

Bán đất Khu đấu giá Dược, Dương Nội

Diện tích: 47,2 m2

Giá 82tr/m2

20.9701871,105.7480809

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,