Bích Hòa 02 Cụm 5 căn

1.250.000.000

Hiện tại chủ đầu tư chưa khởi công. Giá trên là giá bán đất

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,