Cụm 10 căn Hà Trì 3 Hà Cầu

2.300.000.000

Thửa Liền kề Hướng Mặt tiền Diện tích Tầng Phòng Ngủ WC Giá nhà hoàn thiện Tiến độ Tình trạng
Căn 151 30 5 3 2,675 tỷ
Đang hoàn thiện
còn hàng
Căn 152 30 5 3 2,675 tỷ còn hàng
Căn 153 30 5 3 2,8 tỷ còn hàng
Căn 154 30 5 3 2,6 tỷ còn hàng
Căn 155
Căn 156 30 5 3 2,3 tỷ còn hàng
Căn 157 30 5 3 2,3 tỷ còn hàng
Căn 158 30 5 3 2,6 tỷ còn hàng
Căn 159 30 5 3 2,6 tỷ còn hàng
Căn 160 30 5 3 2,6 tỷ còn hàng
Căn 161 30 5 3 2,75 tỷ còn hàng

20°57’53.2″N 105°47’09.7″E – Google Maps

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

Danh mục: