Cụm 2 căn Cự Đà , Cự Khê

1.789.000.000

5 TT03-LK03 34 3,0 B 2 3 3 2 90 75% 01 Chỉ vàng 1.799.000.000  Chỉ đường Hình ảnh Thôn Cự Đà
6 TT03-LK04 33 3,0 B 2 3 3 2 90 75% 01 chỉ vàng 1.789.000.000  Chỉ đường Hình ảnh
Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,