Cụm 2 căn ngõ 2 Phan Đình Giót

4.200.000.000

Cụm 2 căn ngõ 2 Phan Đình Giót

Giá lô đầu : 4,5 tỷ, lô thứ 2 : 4,2 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

 

Danh mục: