Cụm 2 căn ngõ 9 Huyền Kỳ, tổ 8 Huyền Kỳ

2.450.000.000

Giá 2.7 tỷ căn ngoài và 2.45 tỷ căn trong

20.937896728515625,105.75482177734375

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.