Cụm 2 căn tổ 11 Yên Nghĩa ( Gần cụm bờ đê)

2.300.000.000

Danh mục: ,