Cụm 2 căn tổ 12 Yên Nghĩa

3.150.000.000

Cụm 2 căn tổ 12 Yên Nghĩa

Tiến độ : Đang xây dựng

Giá: 3,15 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,