Cụm 3 căn Đông Lao, Đông La oto đỗ cửa

2.300.000.000

Cụm 3 căn Đông Lao, Đông La đường thẳng tắp, ô tô đỗ cửa

Nhà xây 3,5 tầng

Căn 48,9m2 giá 2,3 tỷ

Căn 41,5 m2 Giá 2,3 tỷ

Căn 40,2 m2 Giá 2,3 tỷ

20.96645164489746,105.71937561035156

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.