Cụm 3 căn tổ 1 Cổ Bản, Đồng Mai

2.800.000.000

20°56’14.7″N 105°44’14.2″E

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: