Cụm 3 căn xóm 3 Đồng Nhân, Đông La ( ĐÃ BÁN)

1.800.000.000

Căn 391-3              Diện tích 32m2 Giá bán  tỷ mỗi tầng 2 Phòng ( Đã bán)

Căn 391-2( Giữa)  Diện tích 32m2 Giá bán 1,8 tỷ mỗi tầng 2 Phòng

Căn 391-2( Ngoài)Diện tích 32m2 Giá bán  tỷ mỗi tầng 2 Phòng ( Đã bán)

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: