Cụm 4 căn Độc Lập, La Phù ( ĐÃ BÁN HẾT)

2.050.000.000

Căn số 1,3 Giá 2,15 tỷ xây 4 tầng

Căn số 4,5 Giá 2.05 tỷ xây 4 tầng

20.980078466363757,105.73397261943708

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: