Cụm 4 căn Độc Lập, La Phù

1.950.000.000

Căn số 1,3 Giá 2,05 tỷ xây 4 tầng

Căn số 4,5 Giá 1,95 tỷ xây 4 tầng

20.980078466363757,105.73397261943708

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,