Cụm 5 căn ngõ 3 Nhân Trạch, Phú Lương

2.550.000.000

2 căn ngoài 2 tỷ 650, 2 căn trong 2 tỷ 55

20.941891, 105.765045

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: