Cụm 5 căn tổ 7 Phú Lãm, ngõ 9 Huyền Kỳ ( ĐÃ BÁN)

2.200.000.000

1105

20°56’16.6″N 105°45’17.2″E

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: