Cụm 6 lô tổ 12 ngõ 18 Trinh Lương, Phú Lương

1.900.000.000

20.9466531, 105.7555363

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

Lô 1: ĐÃ BÁN

Lô 2: 1 tỷ 9

Lô 3: 1 tỷ 9

Lô 4: 2 tỷ 1

Lô 5: 2 tỷ

Lô 6: 2 tỷ 1

Danh mục: