Cụm 6 lô tổ 12 ngõ 18 Trinh Lương, Phú Lương

1.950.000.000

20.9370472,105.7641914

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

Lô 120C-1: ĐÃ BÁN

Lô 120C-2: ĐÃ BÁN

Lô 120C-3: ĐÃ BÁN

Lô 120C-4: 2 tỷ

Lô 120C-5: 1,95 tỷ

Lô 120C-6: 2 tỷ

Danh mục: