Cụm 9 căn ngách 4 Thôn Mùi, Thanh Oai

1.360.000.000

Căn TT06-LK07 Diện tích 38m2   TN tặng 1 chỉ vàng Giá 1,459 tỷ

Căn TT06-LK08 Diện tích 35.5m2 TB tặng 1 chỉ vàng Giá 1,460 tỷ

Căn TT06-LK09 Diện tích 36.6m2 TB tặng 1 chỉ vàng Giá 1,480 tỷ

Căn TT06-LK10 Diện tích 34.6m2 DB tặng 1 chỉ vàng Giá 1,360 tỷ (ĐÃ BÁN)

Căn TT06-LK13 Diện tích 32 m2 T  tặng 1 chỉ vàng Giá 1,360 tỷ

Căn TT06-LK14 Diện tích 38.5m2 T tặng 1 chỉ vàng Giá 1,400 tỷ (ĐÃ BÁN)

20°54’47.1″N 105°45’39.9″E – Google Maps

Danh mục: