Cụm Ngõ 4 Hà Trì 4 cụm 8 căn

2.500.000.000

Thửa liền kề Hướng Diện tích Tầng Phòng ngủ WC Giá bán Tiến độ Tình trạng
Căn 1 – 151 31,7 4 3 3 2,6 tỷ Đang hoàn thiện Còn hàng
Căn 2 – 152 31 4 3 3 2,5 tỷ Còn hàng
Căn 3 – 153 31 4 3 3 2,5 tỷ Còn hàng
Căn 4 – 154 30,6 4 3 3 2,5 tỷ Còn hàng
Căn 5 – 155 30,6 4 3 3 2,5 tỷ Còn hàng
Căn 6 – 156 30,8 4 3 3 2,5 tỷ Còn hàng
Căn 7 – 157 31 4 3 3 2,6 tỷ Còn hàng
Căn 8 – 158 31 4 3 3 2,6 tỷ Còn hàng
Danh mục: