Đông La 04( 18 Căn): Xóm 4, Đồng Nhân, Đông La

1.710.000.000

Thửa liền kề Hướng Mặt tiền Diện tích Tầng Phòng ngủ WC Giá bán 3 tầng hoàn thiện từ 1/5-30/6/2021 Giá bán 3,5 tầng hoàn thiện
sau 30/6/2021 cộng thêm
Tình trạng
Căn 2 TB 30,3 3 3 3 1,78 tỷ 50 triệu còn hàng
Căn 3 TN 30 3 3 3 1,75 tỷ 50 triệu còn hàng
Căn 4 TN 30 3 3 3 1,75 tỷ 50 triệu còn hàng
Căn 5 TN 30 3 3 3 1,74 tỷ 50 triệu còn hàng
Căn 6 TN 30 3 3 3 1,73 tỷ 50 triệu còn hàng
Căn 11 DB 32,6 3 3 3 1,75 tỷ 50 triệu còn hàng
Căn 12 DB 30 3 3 3 1,71 tỷ 50 triệu còn hàng
Căn 13 DB 30 3 3 3 1,72 tỷ 50 triệu còn hàng
Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,