Dự án 21 Căn Trạm Bơm Yên Nghĩa

1.640.000.000

Thửa Liền kề Hướng Mặt tiền Diện tích Tầng Phòng Ngủ WC Giá nhà hoàn thiện Giá bán sau ngày
12/03/2021
Tiến độ Tình trạng
LK 68 DN 5.7 40.1 4 0 0
Đang hoàn thiện
Đã bán
LK 69 DB 4.9 31.5 0 0 0 Đã bán
LK 70 DB 4.75 31.5 3.5 1,62 tỷ 1,67 tỷ còn hàng
LK 71 DB 4.75 31.7 3.5 1,62 tỷ 1,67 tỷ còn hàng
LK 72 DB 4.6 31.1 0 0 0 Đã bán
LK 73 DB 4.6 31.5 0 0 0 Đã bán
LK 74 DB 4.5 31.6 3.5 1,61 tỷ 1,66 tỷ còn hàng
LK 75 DB 4.5 32.1 3.5 1,59 tỷ 1,64 tỷ còn hàng
LK 76 DN 6 40 0 0 0 Đã bán
LK 77 TN 5.6 32.5 0 0 0 Đã bán
LK 78 TN 5.6 32.5 3.5 1,66 tỷ 1,74 tỷ còn hàng
LK 79 TN 5.6 33.5 0 0 0 Đã bán
LK 80 TN 5.6 33.1 3.5 1,63 tỷ 1,73 tỷ còn hàng
LK 81 TN 5.7 32.3 0 0 Đã bán
LK 82 TN 5.75 31 3.5 1,63 tỷ 1,71 tỷ còn hàng
LK 83 DN 3.63 44.2 0 0 Đã bán
LK 84 DN 3.63 44.2 0 0 Đã bán
LK 85 DN 3.63 44.2 0 0 Đã bán
LK 86 TN 4.15 40 0 0 Đã bán
LK 87 TN 4.15 40 0 0 Đã bán
LK 88 TN 4.15 40 0 0 Đã bán

 

Danh mục: