Cụm 6 căn Huyền Kỳ, Phú Lãm

2.500.000.000

Đi từ đình tổ 8 vào

20°56’16.3″N 105°45’21.8″E

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.