La Tinh, La Phù ( Bờ Giếng ) Cụm 2 căn (ĐÃ BÁN HẾT)

1.650.000.000

Danh mục: