La Tinh, La Phù ( Bờ Giếng ) Cụm 2 căn

1.650.000.000

Danh mục: , ,