Ngách 11 ngõ 8 Quang Lãm( ĐÃ BÁN HẾT)

1.630.000.000

Căn 357 giá 1,72 tỷ Còn hàng

Căn 358 giá 1,72 tỷ Còn hàng

Căn 359 giá 1,72 tỷ Còn hàng

Căn 360 giá 1,78 tỷ Còn hàng

Căn 361 giá 1,63 tỷ Đã Bán

Danh mục: