Ngách 112/19 Đường Ỷ La Dương Nội

2.200.000.000

Thửa Liền kề Hướng Mặt tiền Diện tích Tầng Phòng Ngủ WC Giá nhà hoàn thiện Tiến độ Tình trạng
Căn 981-1 DN 3.63 30 4.5 3 2,2 tỷ
Đã hoàn thiện
còn hàng
Căn 981-2 DN 3.62 30 4.5 3 2,2 tỷ còn hàng
Căn 981-3 lô góc N 4.06 30 4.5 3 2,3 tỷ còn hàng
Căn 981-4 lô góc N 4.19 32 4.5 3 2,35 tỷ còn hàng
Căn 981-5 lô góc DB 3.99 30 4.5 3 2,3 tỷ còn hàng
Căn 981-6 lô góc DB 4.26 32 4.5 3 2,35 tỷ còn hàng
Căn 981-7 lô góc DN 3.72 30 4.5 3 2,35 tỷ còn hàng
Danh mục: