Ngách 2 ngõ Cuối Thôn ô tô to đỗ cửa

1.460.000.000

73 TT06 – LK35 30 3.1 TB Ô tô 3 3 2 90 95% 1 chỉ vàng 1.460.000.000 Chỉ đường
74 TT06 – LK36 32 3 TB-ĐN Ô tô 3 3 2 96 95% 1 chỉ vàng 1.530.000.000 Chỉ đường
Danh mục: ,