Ngách 7/1 Yên Lộ Tổ 10 Yên Nghĩa cụm 10 lô gần chân đê

2.000.000.000

Pass: 8080

Thửa liền kề Hướng Diện tích Tầng Phòng ngủ WC Giá bán Tiến độ Tình trạng
Căn 1 TB 30 4 3 3 2,25 tỷ Đang hoàn thiện

 

Đã bán
Căn 2 TB 30 4 3 3 2,25 tỷ Đã bán
Căn 3 N 30 4 3 3 2 tỷ Còn hàng
Căn 4 N 30 4 3 3 2 tỷ Còn hàng
Căn 5 ĐN 30 4 3 3 2,15 tỷ Đã bán
Căn 6 ĐN 30,7 4 3 3 2,25 tỷ Còn Hàng
Căn 7 ĐB 42 4 3 3 2,45 Tỷ Còn Hàng
Căn 8 ĐB 30 4 3 3 2 tỷ Còn Hàng
Căn 9 ĐB 30 4 3 3 2 tỷ Còn Hàng
Căn 10 ĐB 30 4 3 3 2 tỷ Còn Hàng
Căn 11 ĐN 30 4 3 3 2,15 tỷ Còn Hàng
Căn 12 N 42 4 3 3 2,55 tỷ Đã bán
Danh mục: