Ngõ 6 Quang Lãm, Phú Lãm cụm 2 căn ( ĐÃ BÁN HẾT)

2.550.000.000

Căn 397 Giá 2,55 tỷ

Căn 398 Giá 2,3 tỷ ( ĐÃ BÁN)

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: