Nhà ngõ cuối 6 Hà Trì 2 cụm 3 căn

2.680.000.000

Căn góc        30.2 m2 DB- TB MT 3.3m Giá 2,78 tỷ xây 4 tầng 1 tum

Căn thường  30 m2    DB        MT 3.3m Giá 2,73 tỷ xây 4 tầng 1 tum

Căn trong      30 m2    TB        MT 3.3m Giá 2,68 tỷ xây 4 tầng 1 tum

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: