Tổ 11 Trinh Lương ( ĐÃ HẾT HÀNG)

1.950.000.000

Mọi người cập nhật theo thông tin dưới này không xem giá trên sơ đồ nhé

Căn 124 – 1 [ĐÃ BÁN]

Căn 124 – 2 Giá 1 tỷ 950 [ĐÃ BÁN]

Căn 124 – 3 [ĐÃ BÁN]

Căn 124 – 4 Giá 2 tỷ 50 [ĐÃ BÁN]

https://goo.gl/maps/CTAPZadLCv5gTUNg7

Danh mục: