Tổ 5 Đồng Mai 55m2 ( ĐÃ BÁN)

1.750.000.000

Còn 1 căn 307 giá 1,750 tỷ

 

Danh mục: