Ngách 255/17/7 Nguyễn Văn Trỗi , Tổ 6 Mộ Lao Cụm 3 căn

2.850.000.000

20°59’00.3″N 105°47’04.3″E – Google Maps

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

 

Danh mục: