Tổ 7 Phú Lãm ngõ 4 Nguyễn Trực 12 lô

2.150.000.000

207: 23468 

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
ĐÃ BÁN

208: 2358 giá bán 2 tỷ 150 triệu

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

202: 8182 giá 2.1 tỷ 

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
ĐÃ BÁN

203: 8182 giá 2 tỷ 150

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

 

Danh mục: ,