Tổ 9 ngõ 57 số 139C Mậu Lương, Kiến Hưng cụm 2 căn

3.150.000.000

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.