Tổ 9 Phường Phú Lương , Hà Đông

2.100.000.000

Căn 115-A1, 115A-2 giá 2,1 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: