Xóm 3 Đồng Nhân, Đông La cụm 2 căn ( ĐÃ BÁN)

2.350.000.000

Bán nhà xóm 3 Đồng Nhân, Đông La

Giá bán : 2,35 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: