52m2 ngõ 8 Văn Nội xây độc lập

3.350.000.000

Ngõ 8 Vân Nội. CĐT HL

20.942540, 105.762562

Danh mục: