CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC HÀ ĐÔNG

NO 10, Liền kề 348 Cổng Đồng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội