Bán 58,3m2 đất 57 Phúc Thành , Biên Giang

3.031.000.000

Bán 58,3m2 đất 57 Phúc Thành , Biên Giang

Giá 52tr/m2

20.9330796,105.7146512

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: ,