Cụm 2 căn ngõ 81B tổ 12 Mậu Lương

3.700.000.000

Cụm 2 căn ngõ 81B tổ 12 Mậu Lương

Giá căn 113-2 : 3,7 tỷ

Giá căn 113-1: 3,95 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.