Cụm 2 căn ngõ 81B tổ 12 Mậu Lương

3.500.000.000

Cụm 2 căn ngõ 81B tổ 12 Mậu Lương

Giá căn 113-2 : 3,5 tỷ

Giá căn 113-1: 3,8 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.