Cụm 2 căn Tổ 5 Đồng Mai ( ĐÃ BÁN HẾT)

1.500.000.000

Căn 301 Diện tích 33,8m2 giá 1,5 tỷ

Căn 302 Diện tích 31m2 giá 1,5 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: