Cụm 3 căn ngõ 8 Cầu Đơ 4

2.950.000.000

Căn Đơ 1 31,1 m2 5 Tầng 4PN Giá 2,95 tỷ

Căn Đơ 3 30,1 m2 5 Tầng 4PN Giá 2,95 tỷ

Căn Đơ 2 30    m2 5 Tầng 4PN Giá 3,05 tỷ

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: