Cụm 3 căn xóm 3 Đồng Nhân, Đông La oto tải tránh nhau ( ĐÃ BÁN HẾT)

2.100.000.000

Căn 374 DT: 48,6m2 4 tầng đường 2 oto tải tránh nhau 2,3 tỷ

Căn 375 DT: 30,6m2 4 tầng đường 2 oto tải tránh nhau 2,55 tỷ

Căn 376 DT: 33,8m2 4 tầng đường 2 oto tải tránh nhau 2,1 tỷ

20.965604782104492,105.72010803222656

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

 

Danh mục: