Cụm 6 căn tổ 8 Huyền Kỳ, Phú Lãm

2.450.000.000

Giá 2 căn mới xây bên cạnh cụm 4 căn tổ 8 Phú Lãm : 2.6 tỷ căn ngoài và 2.45 tỷ căn trong.

20.937896728515625,105.75482177734375

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.