Cụm 5 căn tổ 13 Phú Lương

1.700.000.000

Lô 1 giá 1 tỷ 7

Lô 2 giá 1 tỷ 7 ĐÃ BÁN

Lô 3 giá 1 tỷ 8

Lô 4 giá 1 tỷ 8

Lô 5 giá 1 tỷ 8

20°56’07.9″N 105°45’58.9″E

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.
Danh mục: