Cụm 7 căn ngõ 32/35 Ngô Thì Sỹ (ĐÃ BÁN HẾT)

2.950.000.000

Xin lỗi! Nội dung này chỉ dành riêng cho thành viên.

Vị trí: https://goo.gl/maps/4hHft9bCBNKiZUqq7

Danh mục: