Ngách 23/42 Tổ 15 Yên Nghĩa cụm 5 căn

1.600.000.000

6886

 

Danh mục: ,